นั่งรถตู้ยังไง…ให้มีโอกาสรอดต่อการเกิดอุบัติเหตุ

Writer BARBUEBANK

Photographer P.O.P.

%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89-cover-41216


%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%891-1-41216%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%891-2-41216%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%891-3-41216%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%891-4-41216%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%891-5-41216%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%891-6-41216%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%891-7-41216

ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนเห็นถึงอันตราย ข้อควรระวัง ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเสี่ยงในการใช้พาหนะประเภทนี้น้อยลง และเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด เนื่องจากในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากรถตู้จำนวนมาก