“Rotta” ช่างภาพหนุ่มที่ผู้ชายทั้งโลกจะต้องอิจฉา

“ช่างภาพนู๊ด” ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่หนุ่มๆ อิจฉาและใฝ่ฝันอยากจะทำกันมาก Choi Won Seok ช่างภาพอิสระชาวเกาหลี หรือที่ช่างภาพทั่วโลกรู้จักกันในชื่อ Rotta คือช่างภาพนู๊ดที่ถือว่ามีชื่อเสียงคนหนึ่ง โดยเน้นถ่ายแนว Lolita เป็นนู๊ดแนวใสๆ แต่ภาพที่ออกมานั้นเอ๊กซ์เหลือเกิน


13694394_644642432359955_3647243_n

Rotta ช่างภาพที่หนุ่มๆ อิจฉา

ภาพที่ Rotta ถ่ายออกมานั้นนางแบบไม่จำเป็นจะต้องแต่งตัวโป๊เพื่อยั่วยวน แต่เขาใช้มุมกล้อง แสง และสีหน้าของนางแบบเข้ามามีส่วนในการทำให้ภาพนั้นเซ็กซี่ เชื่อว่าใครชื่นชอบภาพนู๊ดแนว Lolita จะต้องชอบผลงานการถ่ายภาพของเขาแน่นอน13643469_937531189713717_1495257485_n 13694577_1074448689316193_214237501_n 13696740_278029562574578_1710743098_n 13696897_173364196414756_52441317_n 13703023_1174718745920676_2052138390_n 13706852_1647210658926219_1047548152_n 13707185_1074025119331522_1425498254_n 13707213_1766294043586892_1734638541_n 13707294_217957638604977_1410506219_n 13712195_1701722653424417_1272032597_n 13712268_1116367428402453_616360780_n 13714121_1060208600729976_448288700_n 13722198_950096181765514_1030659245_n 13722280_1133577296703322_1609585815_n 13731126_300780743602135_261617798_n 13734482_604556273059042_1118836596_n 13737030_153880871683478_1428178142_n 13774590_437072209750547_1934843675_n 13774681_1556421277999037_495459541_n 13774812_1826747190889317_1955962737_n 18443383_652956311572117_4246731995767373824_nผลงานบางส่วนของ Rotta

แม้ว่าจะมีคนชื่นชอบผลงานของ Rotta มาก แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่บอกว่าผลงานของเข้านั้นขายเรื่องเพศมากเกินไป เห็นผู้หญิงเป็นแค่เครื่องมือทางเพศ แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาท้อกลับทำให้มีคนรู้จักชื่อของ Rotta มากยิ่งขึ้น

Credit : _rotta_