ภาพเซ็ตใหม่ Asakawa Nana สาวที่ 1 ใน 1000 ปีจะมีซักคน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง


ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, เด็ก, ภาพระยะใกล้ และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และ รองเท้าในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ท้องฟ้า, รองเท้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ภาพจาก : masagorou56