มาอีกแล้ว “VJ. จ๋า” อวดหุ่นสวยริมทะเล บอกได้คำเดียวว่าเป๊ะมาก

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง


ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง และ ภาพระยะใกล้ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, มหาสมุทร, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, มหาสมุทร, สถานที่กลางแจ้ง, ภาพระยะใกล้, น้ำ และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ภูเขา, กางเกง, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, รองเท้า, กางเกง, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

ภาพจาก : vj_ja