“ลูกตาล อลิสา” เซ็กซี่เหมือนเดิมหลังจากหายหน้าไปจากวงการนาน 3 ปีภาพจาก : louk_tan