“ลูกตาล อลิสา” เซ็กซี่เหมือนเดิมหลังจากหายหน้าไปจากวงการนาน 3 ปี



ภาพจาก : louk_tan