พระราชทานยศ “ท่านผู้หญิง” ให้แก่อดีตโสเภณี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พระราชทานยศ “Dame (เดม)” ซึ่งยศดังกล่าวเทียบเคียงได้กับยศ “Lady (ท่านผู้หญิง)” ให้แก่ นางแคเธอรีน ฮีลี (Catherine Healy) อดีตผู้ขายบริการทางเพศชาวนิวซีแลนด์ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Catherine Healy


สาเหตุที่นางฮีลี ได้รับการพระราชทานยศก็เนื่องจากเธอนั้นเป็นร่วมก่อตั้งกลุ่มโสเภณีนิวซีแลนด์ (New Zealand Prostitution Collective) เมื่อปี 2539 เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ขายบริการทางเพศ และหลังจากนั้น ยังร่วมกับนักการเมืองผลักดันการค้าประเวณีให้ถูกกฎหมาย ซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จ ตัวเลขผู้ติดเชื้อเอดส์ในประเทศนิวซีแลนด์ลดลงอย่างชัดเจน และเธอก็ได้ช่วยรักษาชีวิตของเพื่อนร่วมอาชีพรวมถึงรุ่นน้องไว้หลายคน และเธอก็รู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้รับพระราาชทานยศในครั้งนี้