Erika & Marina สองพี่น้อง ม.ปลาย ลูกครึ่งญี่ปุ่น-โรมาเนีย

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ภาพระยะใกล้ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ภาพระยะใกล้ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ภาพจาก : Young Magazine 2018 No.28